Våra tjänster

Total entreprenad med specialkompetens inom dykning och sjönära projekt.

Boj och brygg arbeten


Bojar:

Många av våra arbeten är bojstens jobb - just för att det är så viktigt att man har bra förtöjning.


Vi ombesörjer byte av kätting eller bojsten. Om du har sten själv kan vi lägga i den eller flytta en befintlig. Du kan också beställa en förankring direkt i berg. ​


När kättingen förlorat mer än 20% av sin godstjocklek måste den bytas. 

Tänk på att olika bojstensmaterial förlorar vikt när de läggs i vattnet.  
Så här mycket förlorar dessa material av sin ursprungsvikt:

 • 40% betongsten  

 • 30% natursten  

 • 20% järnBryggor:


Vi jobbar med alla typer av bryggkonstruktioner och anpassar vår teknik efter det.


Gamla uttjänta bryggor:

Vi tar bort gamla stenkistor, sågar och kapar farliga gamla träpålar, rensar och inspekterar så att inget vasst eller farlig material finns kvar när bryggan är borta.

Reparation av befintlig brygga:

Visst går det att renovera den gamla bryggan. 
Detta kan vi utföra:

 • Omspikning av bryggdäck

 • Byte av defekta trä, järnbalkar

 • Byte av förstörda trästolpar och rörstolpar

 • Komplettera gjutning av fundament

 • Byte kätting till flytbryggan

 • Komplettera med betong-ringar vid utbyggnad av brygga

Ny brygga:

Vi anpassar byggnationen till miljön så att bryggan passar in och inte avviker från omgivningen. Det är speciell viktigt om du vill bygga en stor brygganläggning. Vi säljer och bygger flyt- bad och båtbryggor.

Besiktningar


Vi kan besiktiga din brygga, boj, kättingar eller kaj.


Om du gått på grund eller fått någon skada på båten kan du beställa en besiktning istället för att lyfta båten. 


Beställ en besiktning av hela förtöjnings-kedjan: 
bojsten och infästning - kätting - boj och dess ögla.


Är du ansvarig på en båtklubb kan du få ett protokoll där alla kan se status på förankring, brygga och ev annat under vattnet runt om bryggan.


Dokumenterar med foto och film vid behov.

SpecialarbetenDessa arbeten kan vi utföra under vattnet:


 • Muddring

 • Skärning

 • Sågning, kapning

 • Borrning


Olika diverse dykuppdrag:


Vi lägger ner slang för värmepumpar, rensar dagvattenledningar, etablerar bubbelbarriär för oljeskydd vid hamn eller för isfri miljö vid brygga.

Vi söker och tar upp båtmotorer, ditt favoritsmycke eller andra värdeföremål.

Rensa upp botten vid badstränder, tar bort ev farliga föremål etc.